Mandorla cruda

Grano

Melanzana

Lattuga

Panna cotta di pecora

Basilico

Gelso nero

Salvia

Spunzale